Gündem
Giriş Tarihi : 15-07-2021 10:49   Güncelleme : 15-07-2021 10:49

Topraktan Göğe Gönülden Gönüle Dayanışmayı Büyüterek ’Yerxat Buluşması ve Xırmacık Şenlilkeri’nde Buluşalım

Topraktan Göğe Gönülden Gönüle Dayanışmayı Büyüterek   ’Yerxat Buluşması ve Xırmacık Şenlilkeri’nde Buluşalım  Günümüz tarım politikaları büyük sermaye sahiplerinin çıkar ve ihtiyaçlarına göre şekillenmektedir

Topraktan Göğe Gönülden Gönüle Dayanışmayı Büyüterek ’Yerxat Buluşması ve Xırmacık Şenlilkeri’nde Buluşalım

Topraktan Göğe Gönülden Gönüle Dayanışmayı Büyüterek   ’Yerxat Buluşması ve Xırmacık Şenlilkeri’nde Buluşalım 

Günümüz tarım politikaları büyük sermaye sahiplerinin çıkar ve ihtiyaçlarına göre şekillenmektedir. Tarım topraklarının ekilir büyük çoğunluğu tekel sermaye gruplarının, uluslar arası ve ulus tekellerin , endüstriyel gıda sektörlerinin kontrolü altına alınmış ve tarımdaki üretim, tüketim politikaları tamamen kar odaklı bir hale getirilmiştir. Bu doğrultuda gelişen gıda sektörü, ne yazık ki tamamen insan sağlığını tahdit eden doğayı ise talan eden bir yerde durmaktadır. Tarımda aşırı üretimi sağlamak için suni gübre, zehirli ilaçlar kullanılarak insan sağlığına zarar verilmekte, doğa ve doğada yaşayan bütün canlılarla birlikte eko sistem büyük bir tehdit altına alınmaktadır. Tamamen sermayeyi gözeten tarım politikalarından kaynaklı köylüler, küçük üreticiler, çiftçiler çökertilerek tarım piyasasının dışına itilmekte ve yüksek maliyetlerden kaynaklı üretimden kopmaktadırlar. Elde ettikleri emek ise tefeci, tüccarlar tarafında sömürülmektedir.

Gıda pazarı ise yine büyük sermayelerin, ulus ve uluslararası süpermarket zincirlerinin tekelinde şekillenmekle birlikte üreticiden emeğinin altında bir fiyatla alınıp tüketiciye fahiş fiyatlara dayatılmaktadır.

Kooperatifimiz, tekelci sömürüye karşı, halkın çıkarını gözeten bir anlayışı savunmakta tekçi, bireyci ve bencil anlayışlara karşı kolektif ve dayanışmacı bir üretim planlamasını savunan bir kültür geliştirmeyi amaçlamaktadır. Kooperatifimiz, üretici ile tüketici arasındaki tefeci, tüccarı ortadan kaldırıp direk olarak üretici ile tüketici arasında bir bağ kurarak üretim planlamasının her aşamasında ortak karar almayı esas alır. Ürün fiyatlandırmasında üreticinin emeğini ve tüketicinin alım gücünü göz ününde bulunduran kooperatifimiz, kimyasalların ,zehirli ilaç ve suni gübrelerin kullanıldığı tarım anlayışlarına karşı insan sağlığını gözeten doğaya ve canlılara zarar vermeyen doğal ve organik bir üretimi savunur.

kadının yönetim, denetim ve çalışma alanlarında eşit temsiliyetini savunur ve uygular… kadın üretim alanlarını ve kadın kooperatiflerini çoğaltıp, kadın emeğini görünür kılarak kadının ekonomik özgürlüğünü savunur.

Tamda bu noktada Dersim Belediyemiz ve

Ovacık Doğal Ürünleri Kooperatifi olarak coğrafyamızın inanç, doğa ve kendisine özgü kültürel yaşam ritüellerine bağlı kalarak yapılan kolektif üretimlerle dayanışmayı büyütmek için ‘’Yerxat Buluşması ve Xırmacık Şenlilkeri’’ düzenliyoruz.

’Yerxat Buluşması ve Xırmacık Şenlilkeri 16 Temmuzda başlayıp Eylül ayına kadar devam edecektir. Şenlikler boyunca tarla hasatlarında, forumlarda ve panellerde bir çok aydın, sanatçı ekoloji ve tarım alanında uzman misafir edilecektir..