Ekonomi
Giriş Tarihi : 21-09-2021 14:56   Güncelleme : 21-09-2021 14:56

Kırsal Kalkınma Programı İle Tarımsal Üretim Ve Sanayisini Desteklemeye Devam Ediyoruz

​ Bakanlığımızca Yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında 14

Kırsal Kalkınma Programı İle Tarımsal Üretim Ve Sanayisini Desteklemeye Devam Ediyoruz

Bakanlığımızca Yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında 14.Etap Hibe Sözleşmeleri imzalandı.

             Tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla 2006 yılında başlatılan ve 2025 yılına kadar devam ettirilmesi planlanan program kapsamında; 2021 yılında Bakanlığımızca Programa alınan Büyükbaş Ahır, Küçükbaş Ağıl, Bitkisel Ürün İşleme, Soğuk Hava Deposu ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği konularında olmak üzere toplam 9 projeye 10.063.087,28-TL hibe ödemesi gerçekleştirilecektir.

          İl Müdürümüz Orhan KAYA: “Ülkemizde tarımın geliştirilmesi noktasında üretim kadar tarımsal sanayinin de geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Öyle ki Dünyada meydana gelen hızlı ekonomik ve teknik değişim diğer sektörlerde olduğu gibi tarıma dayalı sanayi sektörünü de ciddi ölçüde etkilemiştir. Bu değişim ülkelerin ve bölgelerin tarımda rekabet gücünü olumlu ya da olumsuz etkilemektedir. Tarımda ve tarıma dayalı sanayi işletmelerinde bölgesel, ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliği artırmak için kapasitenin, verimliliğin ve kalitenin artırılması, pazarın ihtiyaçlarına göre sağlıklı ve güvenli üretim yapılması büyük önem arz etmektedir. Tüketici beklentilerine, pazar ihtiyaçlarına uygun üretim yapılması İlimizin rekabet gücünü artıracak ve pazar payını yükseltecektir. Bu kapsamda Bakanlığımız tarafından uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programından yapılan modern tesislerin, daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasına zemin oluşturacağını vurgulayarak hibe desteğinden yararlanan yatırımcılara hayırlı olsun” dedi.