Gündem
Giriş Tarihi : 01-02-2022 22:24   Güncelleme : 01-02-2022 22:24

Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisi Projemiz 2022 Yılı Yatırım Programına Alındı

Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisi Projemiz 2022 Yılı Yatırım Programına Alındı

Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisi Projemiz 2022 Yılı Yatırım Programına Alındı

Yaklaşık 12 yıldır üzerinde çalışılan Der-Kab Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisi Projemiz hayata geçiyor. Kentimizin en önemli çevre sorunlarından biri olan çöp sorununu bilimsel ve ekolojik temelde çözecek olan proje, 2022 Yılı Yatırım Programına dahil edildi.

İhale süreçlerinin ardından bu yıl içerisinde tesis temelinin atılması hedefleniyor.

2022 yılı yatırım programına 330.815.000 TL(Üçyüzotuzmilyon sekizyüzonbeşbin) bedel ile alınan projenin 2022 yılı ödeneği ise, 50.619.900 TL(ellimilyon altıyüzondokuzbin dokuzyüz) olarak belirlendi.

Proje kapsamında; 1 adet Katı Atık Bertaraf Tesisi inşaa edilecek, Merkez Belediyesi ve 7 ilçe belediyesinin mevcutta kullanılan vahşi depolama sahaları rehabilite edilerek yeniden doğaya kazandırılacak, 4 adet katı atık aktarma istasyonu kurulacak ve yeni çöp toplama araçları satın alınacaktır. Kurulacak katı atık bertaraf tesisi; Mekanik Ayırma Tesisi, Kompost Tesisi, Düzenli Depolama Sahası, Sızıntı Suyu Toplama ve Arıtma Tesisi, Gaz Toplama Sistemi gibi bileşenlerden oluşmaktadır.

Projenin hayata geçmesiyle; en zehirli sular olarak bilinen vahşi depolama sahaları çöp sularının Munzur ve Pülümür Çaylarının ekosistemlerine verdikleri zararların önüne geçilecek, geri dönüşüm ve geri kazanımla yaklaşık 1 milyon boylu ve nitelikli ağaç kesilmekten kurtarılabilecek, yeraltı ve yüzeysel sularımızın çöp suları ile etkileşimi kesilecek, yaban hayvanların çöple temasının ve çok sık aralıklarla yanarak hava kirliliğine neden olan çöp yangınlarının önüne geçilecek, genel olarak vahşi depolama sahalarının yarattığı çevresel tahribatların önlenmesi sağlanarak, başta mevcut vahşi depolama alanı yakınında yaşayanlar olmak üzere halk ve çevre sağlığını tehdit eden birçok olumsuzluk ortadan kaldırılmış olacaktır.