Gündem
Giriş Tarihi : 12-01-2022 18:18   Güncelleme : 12-01-2022 18:18

Belediyemiz ile Tüm Bel-Sen Arasında Sözleşme

Belediyemiz ile Tüm Bel-Sen Arasında Sözleşme

Belediyemiz ile Tüm Bel-Sen Arasında Sözleşme

Belediyemiz, KESK’e bağlı Tüm Bel-Sen ile 01.01.2022 – 31.12.2023 tarihleri arasında yürürlükte olacak Sosyal Denge Sözleşmesini imzaladı.

Belediye konferans salonunda gerçekleşen protokole, Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Maçoğlu, Belediye Başkan Yardımcılarımız Canan Ay, Ümit Kaya, Tüm Bel-Sen Dersim Şube Başkanı Mazlum Doğan, sendika temsilcileri ve belediyemiz kamu emekçileri katıldı.

               

Sözleşmede yer alan maddeler şöyle:

 

a) 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde, etkinliklere katılmak üzere kadın çalışanlar 

izinli sayılır. 

b) 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele gününde, etkinliklere katılmak üzere, 

kadın çalışanlar izinli sayılır.

c) Kadın çalışanlar, her ay kendileri belirleyecekleri bir gün, regl ve menopoz izni 

kullanırlar.

d) Çalışanın alkol, kumar vb alışkanlıklar ile aile içi şiddet uyguladığı belgelendiği 

takdirde, sözleşmeden elde ettiği hak ve alacakları, bir yıl süre ile eşine ve çocuğuna 

ödenir.

e) Çalışanın istifası halinde oluşan sosyal haklar eşinin nezdinde ödenir. Eşi doğum yapan

memurun alacağı doğum yardımı ise eşine ödenir.

f) Kız çocuğunu okutmaktan imtina ettiği anlaşılan çalışan, erkek çocuk için eğitim 

yardımından faydalanamaz.

g) Çalışan, birden çok eşli evlilik yapar ise sözleşmeden doğan haklardan faydalanamaz.

h) Çalışanların hizmet verdikleri alanlarda, halk ile daha iyi iletişim kurmalarını sağlamak 

amacıyla ana dil ve yerel dillerde öğrenim görmelerine belediye olanak sağlar.

i) Belediye yönetimi ve çalışanlar verdiği hizmetlerde ekolojik dengeyi korumayı esas 

alırlar.

j) İş yerinde transfobik ve homofobik yaklaşımlarda bulunan çalışana, 150 ağaç dikimi ve 

bakımı cezası verilir. Ayrıca söz konusu çalışan, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimine 

tabi tutulur.

k) LGBT + ve Kadın çalışanlara yönelik cinsel taciz ve cinsel saldırı vakalarında, çalışanların 

beyanı esas alınır. İş verence tedbirler alındıktan sonra konu Disiplin Kurulunca 

ivedilikle sonlandırılır. 

Bu gündemli toplantılarda Disiplin Kurulunda, iş veren ve sendika, kadın çoğunluğu

sağlamak zorundadır. İş yeri disiplin Kurulunda kadın üye bulunmuyor ise bu gündeme 

dair en az birer kadın üye görevlendirilir. Dosya, şikayetçi kadın çalışanın talebi ve 

hakları gözetilerek gizlilik prensibine bağlı görüşülür.  

 

Tüm Bel Sen üyesi çalışanların halen almakta oldukları aylıklarına ilaveten her ay sosyal 

denge ve iyileştirme yardımı olarak, birinci derecede en yüksek Devlet memuru göstergesinin 

o yılın memur maaş kat sayısı çarpımı ile oluşan miktarın % 120’si (yüzdeyüzyirmisi) net

olarak ödenir.

İşveren tarafından, 24 saat esasına göre çalışan İtfaiye çalışanlarına, “Yemek Yönetmeliği” çerçevesinde günde bir öğün yemek verir. Bu hizmeti kurum olarak veremiyor ise piyasadan temin yoluna gidilir.

NOT : Mecliste görüşülen % 2,5 zam oranı açıklanmadığı için net maaş bilgisi yer almamıştır