Gündem
Giriş Tarihi : 25-11-2021 15:27   Güncelleme : 25-11-2021 15:27

Belediyemiz ile Baro Arasında Hukuki Yardım Protokolü

Belediyemiz ile Baro Arasında Hukuki Yardım Protokolü

Belediyemiz ile Baro Arasında Hukuki Yardım Protokolü

Belediyemiz ile Tunceli Barosu arasında hukuki yardım protokolü imzalandı. Protokole göre; Kadın Yaşam Merkezimizde ihtiyaç duyan, şiddet ile karşı karşıya kalma tehlikesi bulunan, şiddete uğrayan kadın çocuk ve LGBTİ+ bireyler gibi grupların hukuki yardım talebinin temini için tarafların ortak hareket ederek iş birliği içerisinde olması amaçlanıyor.

Protokolü Belediye Başkan Yardımcımız Canan Ay ile Baro adına Av. Eda Erdoğan Can imzaladı. 

Belediye Başkanlığımız ile Tunceli Barosu Başkanlığı arasında imzalanan protokolün içeriği şöyle:

MADDE 1- İşbu protokol; Tunceli Barosu Başkanlığı ile Tunceli Belediye Başkanlığı arasında imzalanmıştır.

TANIMLAR

MADDE 2- İşbu protokolde yer alan;

a) Baro: Tunceli Barosu Başkanlığı

b) Belediye: Tunceli Belediye Başkanlığı

c) Talepçi: Hukuki yardım talep eden gerçek kişiyi ifade eder.

AMAÇ

MADDE 3- İşbu protokolün amacı, Baro ve Belediye arasında ihtiyaç duyan şiddet ile karşı karşıya kalma tehlikesi bulunan, şiddete uğrayan kadın çocuk ve LGBTİ+ bireyler gibi grupların hukuki yardım talebinin temini için tarafların ortak hareket ederek işbirliği içerisinde çalışmasını sağlamaktır.

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE4-İşbu protokolde yer alan tarafların yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

A-BELEDİYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Belediyede bulunan diğer birimlerle koordinasyonun sağlanması; gerek duyulması halinde sosyal çalışmacı görevlileri ile bilgi paylaşımlarının sağlanması

b) Baro ile düzenli iletişim kurmak; gerekli olduğu takdirde Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü personelin bilgi akışını sağlanması,

c) Şiddete uğrayan ya da şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların ve LGBTİ+ bireylerin Adli Yardım Hizmeti istemeleri halinde bu kişilerin güvenli bir şekilde Tunceli Barosu intikalinin sağlanması

B-BARONUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Baro ile Belediye arasında düzenli iletişim kurmak üzere; gerekli olduğu takdirde Tunceli Belediyesi sosyal çalışmacı görevlileri ile bilgi akışının sağlanması,

b) Tunceli Barosu kapsamında mevzuata uygun olarak Belediye Başkanlığı tarafından yönlendirilen talepçilerin adli yardımdan yaralanmaları için başvurusunun alınması

c) Belediyenin belirleyeceği personele Tunceli Barosu çalışmaları çerçevesinde hukuki yönden bilgilendirme, danışmanlık yapılması ve eğitim verilmesi

d) Belediye ile vatandaşlara bilgilendirme ve eğitim çalışmaları planlanması, bu çalışmalara katılımcı ve eğitimci sağlanması

GİZLİLİK

MADDE 5- Bu protolün yürütülmesi sırasında tarafların karşılıklı edindiği bilgiler, karşılıklı rıza alınmadan ve ayrıca talepçinin onayı olmadan herhangi bir şekilde paylaşılamaz, yayınlanamaz, hiçbir şekilde kullanılamaz ve üçüncü kişilerin kullanıma sunulamaz.

Baro görevlilerinin talepçi hakkında öğrendikleri her türlü bilgi ayrıca avukatlık kanunun 36.

Protokolün süresinin kaldırılmasından bir ay önceye kadar taraflardan yazılı olarak yürürlükten kaldırma talebi gelmez ise protokol aynı koşullarda 2 yıl süre daha yürürlükte kalabilir.

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 7- Taraflar karşılıklı olarak anlaşma kaydıyla protokole yeni maddeler eklenebilir, mevcut ya da eklenmiş maddeleri değiştirebilir ya da kaldırabilir,

MADDE 8- Hazırlanan duyuru ve afişler Baro tarafından kendi mecralarına; Belediye tarafından da Belediye Mecralarına ile belediye hizmet binasına asılacaktır.

MADDE 9- Dokuz maddeden ibaret işbu protokol 25.11.2021 tarihinde imzalanmış olup taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

.